Svenska Akademiens översättarpris

5 apr 2012

Enel Melberg har tilldelats Svenska Akademiens översättarpris för år 2012.

Priset, som instiftades 1953, avser att belöna utmärkta översättningar till svenska språket, huvudsakligen inom skönlitteraturen men även inom de humanistiska vetenskaperna. De senaste årens mottagare av priset har varit 2007 Margareta Zetterström, 2008 Inge Knutsson, 2009 Ulla Bruncrona, 2010 Ildikó Márky och Gunnar D. Hansson samt 2011 Inger Johansson. Prisbeloppet är 60 000 kronor.

Enel Melberg är författare och översättare, född 1943 i Tallinn, Estland, och numera, efter flera år i Sverige, bosatt i Oslo. Hon har bedrivit studier bland annat i nordiska språk och litteraturhistoria vid Lunds universitet och blev fil. mag. 1970. Hon översätter framförallt från estniska, men även från norska, till svenska. Av författare hon översatt märks till exempel Betti Alver, Maimu Berg, Jaan Kaplinski, Jaan Kross, Margus Laidre, Marie Under och Hella Wuolijoki. Enel Melberg har även givit ut ett stort antal egna böcker.

Egna verk under senare år:
Det djur som inte finns. 2007 (1997)
Från ett berg i Provence. Tillsammans med Arne Melberg, 2008 (1999)
Allt vi vilja bli – eller Herr Brecht och hans kvinnor. 2009 (1999)
I tid och evighet. 2010 (2001)