Svenska Akademiens språkvårdspris

3 apr 2008

Lillemor Santesson har tilldelats Svenska Akademiens pris för framstående förtjänster inom svensk språkforskning och språkvård på 80 000 kronor.

Priset instiftades 1953. De senaste årens mottagare av priset har varit 2003 Sven-Göran Malmgren, 2004 Barbro Ehrenberg-Sundin, 2005 Viveka Adelswärd, 2006 Kenneth Larsson och 2007 Hans Waldenström.
 
Lillemor Santesson är språkvetare, född 1938 och bosatt i Hörby. Hon blev fil. dr 1986 vid Lunds universitet och verkade sedan som docent vid Institutionen för nordiska språk vid detta universitet. Sedan 1997 är hon styrelseledamot i Svenska Vitterhetssamfundet.
 
Verk och artiklar i urval:
Tryckt hos Salvius : en undersökning om språkvården på ett 1700-talstryckeri med särskild hänsyn till ortografi och morfologi. Diss. 1986
Några förändringar i svensk ortografi under 1600-talet. I Svenskans beskrivning nr 16, 1988
Den avslöjande stavningen : några synpunkter på en avhandling om svensk 1500-talsortografi. I Språk och stil nr 7, 1997
Lincopensen – dess författare och förlagor. Ingår i LexicoNordica nr 5, 1997
Förlåten mig kära fruntimmer : några 1700-talsröster om kvinnor och språk. I Alla tiders språk, 1999
Leopolds förteckning över främmande ord 1801 – en diakronisk studie av ordval och stavning. I Språk och stil nr 10, 2000
Philosophe – filosof – philosoph : en ortografisk resa i Leopolds dikter. Anförande vid Svenska Vitterhetssamfundets årsmöte 2003.