Svenska Akademiens språkvårdspris

23 mar 2011

Börje Westlund har tilldelats Svenska Akademiens pris för framstående förtjänster inom svensk språkforskning och språkvård på 80 000 kronor.

Priset instiftades 1953. De senaste årens mottagare av priset har varit 2006 Kenneth Larsson, 2007 Hans Waldenström, 2008 Lillemor Santesson, 2009 Björn Melander och 2010 Birgitta Lindgren.

Börje Westlund är språkvetare, född 1939. Han blev fil.dr 1975 på avhandlingen Skrivarproblemet i isländska homilieboken och har varit verksam som docent i nordiska språk vid Institutionen för religion och kultur vid Linköpings universitet.

Börje Westlund har framförallt ägnat sig åt språkliga och skrifthistoriska undersökningar av skriftliga dokument från runsvensk, fornsvensk, fornisländsk och äldre nysvensk tid. Han utkom förra året med Svenska fornskriftsällskapet 1944-1993 – historik.