Svenska Akademiens språkvårdspris

28 mar 2014

Jan Anward har tilldelats Svenska Akademiens pris för framstående förtjänster inom svensk språkforskning och språkvård på 80 000 kronor.

Priset instiftades 1953. De senaste årens mottagare av priset har varit 2009 Björn Melander, 2010 Birgitta Lindgren, 2011 Börje Westlund, 2012 Eva Brylla och 2013 Anna-Lena Bucher.

Jan Anward är språkvetare, född 1947 och bosatt i Stockholm. Han blev fil.dr 1981 vid Uppsala universitet med avhandlingen Functions of passive and impersonal constructions. Han blev docent vid Stockholms universitet 1985 och tillträdde en professur där 1999. Sedan år 2000 är han professor vid Linköpings universitet, där han även var föreståndare för forskarskolan Språk och kultur i Europa fram till 2012. Sedan 2009 är han även gästprofessor i skandinavistik vid Universität Zürich.

Jan Anward har skrivit flera språkvetenskapliga verk och artiklar och även varit redaktör för ett stort antal vetenskapliga utgåvor.