Svenska Akademiens stipendium till postdoktorala språkforskare

18 maj 2012

Svenska Akademien har beslutat tilldela Johan Brandtler och Andreas Nord sitt stipendium till postdoktorala språkforskare för år 2012.

Stipendiet, som inrättades 2002, skall utdelas som stöd och belöning till disputerade forskare för värdefulla bidrag till kännedomen om svenska språket. Stipendiebeloppet är 50 000 kronor per person.

De senaste årens mottagare av stipendiet har varit 2008 Patrik Larsson och Gudrun Rawoens, 2009 David Håkansson och Susanna Karlsson, 2010 Maia Andreasson och Ida Larsson samt 2011 Susanne Haugen och Sara Myrberg.

Johan Brandtler är språkvetare, född 1978 och bosatt i Lund. Han blev fil.dr 2010 på avhandlingen The evaluability hypothesis – the syntax and semantics of polarity item licensing in Swedish. Johan Brandtler är knuten till Språk- och litteraturcentrum vid Lunds universitet

Andreas Nord är språkvetare, född 1976. Han blev fil.dr 2009 vid Stockholms universitet på avhandlingen Trädgårdsboken som text 1643-2005.  Han är nu lektor i svenska språket vid Göteborgs universitet. Andreas Nord har även givit ut Att göra någon annans text tydlig – förutsättningar och språkideal vid språkbearbetning av myndighetstext, 2011 och samma år Funktionell textanalys tillsammans med Per Holmberg och Anna-Malin Karlsson.