Svenska Akademiens stipendium till postdoktorala språkforskare

23 maj 2013

Svenska Akademien har beslutat tilldela Ann Blückert och Rudolf Rydstedt Akademiens stipendium till postdoktorala språkforskare för år 2013.

Stipendiet, som inrättades 2002, skall utdelas som stöd och belöning till disputerade forskare för värdefulla bidrag till kännedomen om svenska språket. Stipendiebeloppet är 50 000 kronor per person.

De senaste årens mottagare av stipendiet har varit 2009 David Håkansson och Susanna Karlsson, 2010 Maia Andreasson och Ida Larsson, 2011 Susanne Haugen och Sara Myrberg samt 2012 Johan Brandtler och Andreas Nord.

Ann Blückert är språkvetare, född 1957 och bosatt i Uppsala. Hon blev fil.dr 2010 på avhandlingen Juridiska – ett nytt språk? En studie av juridikstudenters språkliga inskolning. Hon är knuten till Språkrådet som språkvårdare och har varit redaktör för ett flertal språkvetenskapliga utgåvor. 2002 gav hon ut Skrivarstugor och loggböcker – en översikt over idéer och insatser kring studenters skrivande.

Rudolf Rydstedt är språkvetare, född 1954 och bosatt i Göteborg. Han blev fil.dr 2012 på avhandlingen En matchningsdriven semantisk modell – mellan ordboken och den interna grammatiken. Tidigare han han även givit ut Retorik 1993. Sedan flera år är han systemutvecklare vid Institutionen för svenska språket vid Göteborgs universitet.