Svenska Akademiens svensklärarpris

30 maj 2012

Svenska Akademien har utsett Anders Bernersson, Kajsa Hedlund och Anna Kaya till mottagare av Svenska Akademiens svensklärarpris 2012.

Priset, som instiftades 1987, tilldelas lärare som genom sin gärning har stimulerat intresset hos unga människor för svenska språket och litteraturen. De senaste årens mottagare av priset har varit 2009 Eva Skanselid-Norén, Kerstin Magnusson och Greta Björklund, 2010 Ann-Marie du Plessis, Kristina Hallind och Maria Öhman samt 2011 Lisa Högberg, Kristina Magnér och Britta Stensson. Prisbeloppet är 50 000 kronor vardera.

Priset kommer att överlämnas vid en ceremoni i Svenska Akademiens monter på Bok & Bibliotek i Göteborg den 29 september.

Anders Bernersson är lärare, litteraturpedagog och bibliotekarie. Han är lärare i svenska för årskurserna 3-6 vid Tuppkärrsskolan i Surahammar.

Kajsa Hedlund är lärare för årskurserna 7-9 i svenska på Toleredsskolan i Göteborg.

Anna Kaya är lärare för årskurserna 1-7 i svenska och svenska som andraspråk vid Norrbackaskolan i Märsta. Hon är även knuten till Stockholms universitet.