Svenska Akademiens svensklärarpris 2008

29 maj 2008

Svenska Akademien har utsett Ewa Josefsson, Iréne Nilsson och Maj Stoddard till mottagare av Svenska Akademiens svensklärarpris 2008.

Priset, som instiftades 1987, tilldelas lärare som genom sin gärning har stimulerat intresset hos unga människor för svenska språket och litteraturen. De senaste årens mottagare av priset har varit 2005 Birgitta Fasth, Lena Josefsson och Christina Karlén, 2006 Lena Alvåker, Maj Björk och Anne-Marie Körling samt 2007 Lotta Bergman, Anders Blomdahl och Cecilia Höjdén-Åhlmans.
 
Prisbeloppet är 50 000 kronor vardera.
 
Ewa Josefsson är lågstadielärare vid Rannebergsskolan i Angered.
 
Iréne Nilsson är gymnasielärare vid Klippans gymnasium.
 
Maj Stoddard är lågstadielärare vid Vänge skola i Uppsala.