Svenska Akademiens svensklärarpris 2010

19 maj 2010

Svenska Akademien har utsett Ann-Marie du Plessis, Kristina Hallind och Maria Öhman till mottagare av Svenska Akademiens svensklärarpris 2010.

Priset, som instiftades 1987, tilldelas lärare som genom sin gärning har stimulerat intresset hos unga människor för svenska språket och litteraturen. De senaste årens mottagare av priset har varit 2007 Lotta Bergman, Anders Blomdahl och Cecilia Höjdén-Åhlmans, 2008 Ewa Josefsson, Iréne Nilsson och Maj Stoddard samt 2009 Eva Skanselid-Norén, Kerstin Magnusson och Greta Björklund. Prisbeloppet är 50 000 kronor vardera.

Ann-Marie du Plessis är lärare i svenska vid Nya Stenskolan i Malmö i årskurserna 6–9.

Kristina Hallind är lektor i svenska vid Katedralskolan i Lund.

Maria Öhman är lärare i svenska vid Luleå gymnasieby i Luleå.