Svenska Akademiens svensklärarpris 2013

29 maj 2013

Svenska Akademien har utsett Theres Brännmark, Marie Trapp och Björn Westerström till mottagare av Svenska Akademiens svensklärarpris 2013.

Priset, som instiftades 1987, tilldelas lärare som genom sin gärning har stimulerat intresset hos unga människor för svenska språket och litteraturen. De senaste årens mottagare av priset har varit 2010 Ann-Marie du Plessis, Kristina Hallind och Maria Öhman, 2011 Lisa Högberg, Kristina Magnér och Britta Stensson samt 2012 Anders Bernersson, Kajsa Hedlund och Anna Kaya. Prisbeloppet är 50 000 kronor vardera.

Priset kommer att överlämnas vid en ceremoni i Svenska Akademiens monter på Bok & Bibliotek i Göteborg lördagen den 28 september.

Theres Brännmark är gymnasielärare i svenska och svenska som andraspråk och tjänstgör vid Komvux i Kalix kommun.

Marie Trapp är grundskollärare med påbörjad speciallärarutbildning och undervisar i årskurserna 1 och 2 i svenska och svenska som andraspråk. Hon är verksam vid Råby skola och Släbroskolan i Nyköpings kommun.

Björn Westerström är gymnasielärare i bland annat svenska och litterär gestaltning vid Pauli Gymnasium i Malmö kommun.