Tillkännagivandet av Nobelpriset i litteratur 2012

8 okt 2012

Svenska Akademien har beslutat tillkännage namnet på årets Nobelpristagare i litteratur torsdagen den 11 oktober kl. 13.00 i Börssalen.

Lägg märke till att samtliga journalister i år måste anmäla sig i förväg. Detta görs genom kontakt med ulrika.kjellin@svenskaakademien.se senast kl. 17.00 den 10 oktober.

Journalister, som även önskar en kort intervju med Svenska Akademiens ständige sekreterare omedelbart efter tillkännagivandet, måste anmäla detta till Akademiens kanslisansvarige, oz@svenskaakademien.se, senast onsdagen den 10 oktober.