Namnlista

Namn som ingår i själva namnlängden står med fet stil. Ett namn som inte står med fet stil ingår alltså inte i namnlängden men är ändå på ett eller annat sätt besläktat med något av namnlängdens namn. Det innebär exempelvis att inte bara Gunnar och Gunder utan också Gunde och Günther kan fira namnsdag den 9 januari. På liknande sätt kan inte bara Maria utan också Maja, Mia, Mimmi och flera andra fira namnsdag den 28 februari.

Totalt 1384 namn.
Alla A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Y Z Å Ö
Namn Datumsortera i fallande ordning Ingår i Namnlängden
Majvor 8/6 Ja
Börje 9/6 Ja
Birger 9/6 Ja
Svante 10/6 Ja
Boris 10/6 Ja
Bertel 11/6 Nej
Pertti 11/6 Nej
Bertil 11/6 Ja
Barthold 11/6 Nej
Berthold 11/6 Ja
Eskil 12/6 Ja
Esko 12/6 Nej
Aina 13/6 Ja
Aino 13/6 Ja
Aini 13/6 Nej
Hakon 14/6 Ja
Hakvin 14/6 Nej
Håkon 14/6 Nej
Håkan 14/6 Ja
Margot 15/6 Ja
Margit 15/6 Ja
Axelia 16/6 Nej
Axel 16/6 Ja
Axelina 16/6 Ja
Acke 16/6 Nej
Torborg 17/6 Ja
Torvald 17/6 Ja
Bjarne 18/6 Ja
Björne 18/6 Nej
Björner 18/6 Nej
Björn 18/6 Ja
Görel 19/6 Ja
Germund 19/6 Ja
Linda 20/6 Ja
Belinda 20/6 Nej
Alvar 21/6 Ja