SAOL 13 på nätet

Den trettonde upplagan av Svenska Akademiens ordlista, som utkom 2006, återfinns numera på webbplatsen SAOL hist.

Samtliga tidigare utgåvor av SAOL är alltså fortfarande tillgängliga via adressen www.saolhist.se