Nyhetsarkiv

Offentliggörande av Nobelarkivet 1970

Aktuellt7 maj 2021

Från och med måndag 10 maj finns möjlighet att boka tid för att ta del av handlingarna ur Nobelarkivet från 1970.
Besök tas emot efter överenskommelse.

Dom om klassikerskyddet

Aktuellt15 apr 2021

Riksdag och regering har gett Svenska Akademien i uppdrag att bevaka efterlevnaden av en bestämmelse om klassikerskydd i upphovsrättslagen.

Kjell Espmark gästföreläser hos Nobel Prize Museum 18/3

Aktuellt16 mar 2021

Under en lärarkväll hos Nobel Prize Museum 18/3 kl.

Senarelagt offentliggörande av 1970 års Nobelarkiv

Aktuellt30 dec 2020

Med anledning av pandemin har Svenska Akademien beslutat att senarelägga offentliggörandet av 1970 års Nobelarkiv. Beslutet gäller tillsvidare.

 

Samtal om Anna Maria Lenngren

Aktuellt2 dec 2020

Hör litteraturvetaren Paulina Helgeson och Svenska Akademiens ständige sekreterare Mats Malm samtala om Anna Maria Lenngren och "Kärleken och dårskapen", en av årets nyheter i Svenska Akademiens klassikerserie.

Framflyttad högtidssammankomst

Aktuellt27 nov 2020

2020 års högtidssammankomst är på grund av rådande pandemi framflyttad till den 15 april 2021. Det blir också då som Ingrid Carlberg och Steve Sem-Sandberg inträder som ledamöter.

Nobelföreläsningen i litteratur år 2020

Aktuellt26 nov 2020

2020 års Nobelföreläsning i litteratur, av Louise Glück, kommer att publiceras 7 december kl. 17, i engelsk och svensk version.

Utlysning av Svenska Akademiens Bernadottestipendier 2021

Aktuellt10 nov 2020

I samband med Hans Majestät Konungens 70-årsdag 2016 inrättade fem kungliga akademier Bernadotteprogrammet, som omfattas av ett flertal stipendier. Två av dessa delas ut av Svenska Akademien.

Direktsänd utdelning av Svenska Akademiens bibliotekariepris och svensklärarpris

Aktuellt27 okt 2020

Utdelningen av Svenska Akademiens bibliotekariepris samt svensklärarpris äger rum den 29 oktober kl.

Anslag för forskning i modern svenska

Aktuellt1 okt 2020

Svenska Akademien utlyser ett anslag på 120 000 kronor för år 2020 ur Stiftelsen Fonden för forskning i modern svenska och för svensk språkvård.