Nyhetsarkiv

Svenska Akademien på Bokmässan, monter B01:01

Aktuellt24 sep 2019

26 SEPTEMBER, TORSDAG

Stadgar för Svenska Akademien

Aktuellt28 feb 2019

De stadgekommentar med riktlinjer för Svenska Akademiens inre arbete som antogs av Akademien i september 2018 finns nu publicerade på svenska och engelska på Akademiens hemsida. De återfinns under rubriken ”Stadgar för Svenska Akademien” på starts

Utlysning av Svenska Akademiens Bernadottestipendium 2019

Aktuellt10 jan 2019

I samband med Hans Majestät Konungens 70-årsdag 2016 inrättade fem kungliga akademier Bernadotteprogrammet, som omfattar ett flertal stipendier. Ett av dessa delas ut av Svenska Akademien, i tre kategorier efter ett rullande schema.

Svenska Akademiens högtidssammankomst

Aktuellt20 dec 2018

Svenska Akademien avslutar arbetsåret genom att fira sin högtidsdag med en offentlig sammankomst i Börssalen den 20 december klockan 17.00.

Läs mer om sammankomsten »

Svenska Akademien på Bokmässan: Intensivsvenska

Svenska Akademien på Bokmässan
Aktuellt24 sep 2018

I Svenska Akademiens monter (B01:01) möter du i år utvecklingsprojektet Intensivutbildning i svenska för nyanlända skolelever, Intensivsvenska.

Sekreterarens meddelande

Aktuellt17 maj 2018

Det är uppenbart att Svenska Akademien har ett stort behov av att förändra sitt sätt att arbeta. Den kris som Akademien genomlever är mycket allvarlig.

Information från Svenska Akademien

Aktuellt17 apr 2018

Svenska Akademien har beslutat att vänta med att publicera ett pressmeddelande om den aktuella situationen. Vi återkommer när diskussionerna har kommit tillräckligt långt.

Louise Hedberg
Kansliansvarig
08-555 125 02

Lovtal till Agneta Pleijel av Sara Stridsberg

Aktuellt12 apr 2018

2018 mottog Agneta Pleijel Svenska Akademiens nordiska pris. Hon presenterades av ledamoten Sara Stridsberg.

Läs talet »

Internationella kvinnodagen 2018

Aktuellt8 mar 2018

Selma Lagerlöf, Elin Wägner, Kerstin Ekman, Gunnel Vallquist, Katarina Frostenson, Birgitta Trotzig, Kristina Lugn, Lotta Lotass, Sara Danius, Sara Stridsberg, Jayne Svenungsson

Anslag för forskning i modern svenska

Aktuellt14 feb 2018

Svenska Akademien utlyser ett anslag på 120 000 kronor för år 2018 ur Stiftelsen Fonden för forskning i modern svenska och för svensk språkvård.