Nyhetsarkiv

Dialoger med Nelly Sachs. Ett symposium

Aktuellt19 maj 2017

Tid: 19 maj, klockan 13-17
Plats: Ljusgården i Börshuset
(ingång från Källargränd 4)

Alla välkomna, ingen föranmälan.

200-årsminnet av Anna Maria Lenngrens död

Aktuellt8 mar 2017

Idag uppmärksammar Svenska Akademien Internationella kvinnodagen. Hon uppmärksammar också 200-årsminnet av Anna-Maria Lenngrens dödsdag. Lenngren är mest känd för dikten "Några ord till min k. dotter, ifall jag hade någon" från 1798.

Nomineringar till Svenska Akademiens svensklärarpris

Aktuellt1 jan 2017

Svensklärarpriset delas ut av Svenska Akademien varje år sedan 1987. Prissumman är på 50 000 kronor till läraren samt 30 000 kronor till den skolenhet eller institution, där läraren har sin verksamhet förlagd.

Svenska Akademiens högtidssammankomst

Aktuellt20 dec 2016

Svenska Akademien avslutar arbetsåret genom att fira sin högtidsdag med en offentlig sammankomst i Börssalen den 20 december klockan 17.00.

Läs mer om sammankomsten »

Utlysning av Svenska Akademiens Bernadottestipendium

Aktuellt8 dec 2016

I samband med HMK:s 70-årsdag 2016 inrättades Bernadotteprogrammet av några av de Kungliga akademierna. Programmet omfattas av ett flertal stipendier. Ett av dessa utdelas av Svenska Akademien i tre kategorier enligt ett rullande schema.

Svenska Akademien söker kanslisamordnare

Aktuellt1 dec 2016

Svenska Akademien är en oberoende kulturinstitution, grundad 1786 av Gustaf III med uppgift att främja svenska språket och litteraturen. Sedan 1901 utser Akademien också Nobelpristagare i litteratur.

Svenska Akademien fanns på plats under bokmässan 2016 i monter B01:01

Aktuellt12 sep 2016

I Svenska Akademiens monter ägnas stort utrymme åt Svenska Akademiens ordbok och den nya webbplatsen www.saob.se som innehåller alla hittills tryckta band.

Svenska Akademiens remissvar gällande förslag till Kyrkohandbok för Svenska kyrkan

Aktuellt29 apr 2016

Svenska Akademien har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerade förslag. Det som Akademien ser som sin primära uppgift i sammanhanget är att lämna synpunkter på den språkliga utformningen.

Ny webbplats för Svenska Akademiens ordbok

Aktuellt23 mar 2016

Nu finns en ny webbplats för Svenska Akademiens ordbok.

Nobelarkivet 1965 tillgängligt

Aktuellt4 jan 2016

I enlighet med den femtioåriga sekretessen offentliggörs handlingarna ur Nobelarkivet från 1965 i januari 2016.