Axel

Nordisk ombildning av det bibliska namnet A´bsalon ’fadern är välgång’.
Datum: 
16/6
Ingår i årets namnlängd: 
Ja