Holmfrid

Fornsvenskt kvinnonamn (numera mansnamn), sammansatt av holm ’holme’ och frid ’skön’.
Datum: 
30/3
Ingår i årets namnlängd: 
Ja