Jarl

Nordiskt namn, samma ord som substantivet jarl ’fri förnäm man, hövding’.
Datum: 
11/10
Ingår i årets namnlängd: 
Ja