Klemens

Latinskt namn (Cle´mens) med bet. ’den milde’.
Datum: 
23/11
Ingår i årets namnlängd: 
Ja