Kristian

Latinskt namn (Christia´nus) med bet. ’kristen’.
Datum: 
13/11
Ingår i årets namnlängd: 
Ja