Monika

Namn av ovisst ursprung (möjl. latinets mo´nens ’förmanande’ eller grekiskans monacho´s ’ensam’).
Datum: 
4/5
Ingår i årets namnlängd: 
Ja