Samuel

Hebreiskt namn med bet. ’den av Gud bönhörde’.
Datum: 
1/9
Ingår i årets namnlängd: 
Ja