Svenska Akademiens logotyp

Nobelarkivet 1965

Svenska Akademien publicerar förteckningen över förslag till Nobelpriset i litteratur 1965. Förteckningen, som varit sekretessbelagd i femtio år, innehåller namn på föreslagna kandidater, samt även uppgifter om förslagsställare. Den är sammanställd av Nobelkommitténs dåvarande sekreterare Uno Willers.

Förslagslista 1965 »