Den oumbärliga ordlistan

SAOL är sedan länge den inofficiella normen för stavning, uttal och böjning av svenska ord. Arbetet med ordlistan sker på Institutionen för svenska språket vid Göteborgs universitet, där språkvetare och lingvister gör ett nödvändigt urval av ord utifrån olika kriterier ur de stora databaser, som utgör fundamentet i verksamheten.