Den oumbärliga ordlistan

SAOL är sedan länge en inofficiell norm för stavning, uttal och böjning av svenska ord. Arbetet med ordlistan sker på Institutionen för svenska, flerspråkighet och språkteknologi vid Göteborgs universitet, där språkvetare och lingvister gör ett urval av ord utifrån olika kriterier ur de stora databaser som utgör fundamentet i verksamheten.