Diplomati och musik under Gustaf III:s italienska resa

 

Fredagen 22 november 2019 anordnade Svenska Akademien, i samarbete med Sällskapet Gustaf III, en kväll betitlad "Diplomati och musik under Gustaf III:s italienska resa". Programmet var som följer:
 

Program

Svenska Akademiens ständige sekreterare Mats Malm och Jennie Nell, ordförande i Sällskapet Gustaf III, hälsar välkomna

»Akademiens ledamöter som arkadiska herdar« av författaren och akademiledamoten Horace Engdahl

»Grefven af Haga i Arkadien: Om sjukdom, diplomati och kultur under Gustaf III:s italienska resa« av Jennie Nell

»Diplomati genom teater: Gustaf III och kantaten Gli Elisi« av Magnus Tessing Schneider, Stockholms universitet (Performing Premodernity)

Om musikforskningen kring stycket: Mark Tatlow (Performing Premodernity/Sällskapet Gustaf III), Olof Larsson, Björg Ollén och Elin Gabrielsson (Drottningholms Barockensemble)

Publikfrågor

Paus

Konsert:
Gli Elisi o sia L’ombre degli eroi
Libretto: Ranieri Calzabigi. Musik: Giuseppe Millico
Sigrid Vetleseter Bøe, sopran. Rodrigo Sosa dal Pozzo, countertenor
Drottningholms Barockensemble
Medlemmar ur Gustaf Sjökvists Kammarkör
Dirigent: Mark Tatlow