En afton om den persiske 1300-talsdiktaren Hafez

18 maj kl. 19 i Börssalen.

Hafez betraktas som den främste av de äldre persiska poeterna. I sina dikter hyllar han kärleken, skönheten och vinet, men är samtidigt en skeptiker med en mångtydig symbolik. Hans poesi finns bevarad i en samling, Divan, som omfattar ca 500 dikter (s.k. ghaseler). Hafez är fortfarande oerhört populär i Iran och har även haft stort inflytande utanför den islamiska världen.

Denna afton bjöd på nya översättningar av Hafez, gjorda av Jila Mossaed, poet och ledamot av Svenska Akademien, och Lars Andersson, författare och översättare. Jila Mossaed, en poet uppvuxen i traditionen efter Hafez, berättade om sin förståelse av honom. Hon och Lars Andersson reciterade sedan dikter både i original och översättning. Tidstypisk musik framfördes av Emelie Roos, en av landets främsta blockflöjtsvirtuoser, och den prisade kammarmusikern och solisten Dohyo Sol, luta.