En dag om poesi - fortbildningsdag för lärare och rektorer

Välkomna till en fortbildningsdag för lärare och rektorer på lågstadiet.

Var: Svenska Akademien, Börshuset, Gamla stan, Stockholm
När: 28 oktober kl. 9.00-17.00
Anmälningar börjar tas emot i mitten på augusti.

Evenemanget är kostnadsfritt. Vi bjuder på fika. Lunch ordnar man själv. Det finns många restauranter runt om i Gamla stan.

Preliminärt program:

Svenska Akademiens ständige sekreterare Mats Malm hälsar välkommen, berättar om Svenska Akademien och bakgrunden till diktboken En bro av poesi

Jila Mossaed, poet och ledamot av Svenska Akademien, läser sin dikt ur boken och berättar om poesins betydelse för henne under barndomen och uppväxten.

Universitetslektor Ann Boglind och docent Anna Nordlund, som sammanställt En bro av poesi, berättar om arbetet med den och om sin syn på läsfrämjande och litteraturdidaktik för yngre barn.

Lunch på egen hand.

Ann Boglind och Anna Nordlund ger handfast handledning i poesiläsning och poesididaktik för lågstadiet.

En representant från Utbildningsradion berättar om En bro av poesi-filmerna.

Erfarenhetsutbyte i mindre grupper.

Panelsamtal med Mats Malm, Ann Boglind och Anna Nordlund: Hur når vi skolorna? Vad vill skolorna ha? Hur når vi vårdnadshavarna? 

Poeten, dramatikern och artisten Daniel Boyacioglu läser sin dikt ur boken och berättar om poesins betydelse för honom under barndomen och uppväxten.

Frågor kring denna fortbildningsdag kan ställas till broavpoesi@svenskaakademien.se