Sara Danius har avlidit

Författaren, kritikern och litteraturforskaren Sara Danius invaldes år 2013 på stol nr 7 i Svenska Akademien, där hon efterträdde litteraturhistorikern Knut Ahnlund. Hon blev Akademiens ständiga sekreterare år 2015 och lämnade Akademien 2019. Sara Danius var född 1962 och började studera vid Stockholms universitet samtidigt som hon etablerade sig som kritiker. Efter studier i Frankrike och England och doktorsavhandling i USA blev hon 2008 professor i estetik vid Södertörns högskola. År 2013 tillträdde hon som professor i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet.

Sara Danius publicerade en lång rad uppburna böcker på olika språk och en mängd artiklar på olika områden. Allt hon gjorde präglades av en sällsynt styrka och lyskraft.