Förnamn Efternamn Stol Inval Inträde Utträde Ålder vid inval Antal år i akademien
Steve Sem-Sandberg 14 2020-10-01 2021-04-15 62