Hjalmar Söderberg – 150 år

Måndagen 29 april 2019 höll Svenska Akademien, med benäget bistånd av  Söderbergsällskapet, en kväll till författaren Hjalmar Söderbergs ära. Efter en välkomsthälsning av Svenska Akademiens ständige sekreterare Anders Olsson talade författarna Kerstin Ekman, Per Wästberg och Jesper Högström. Kvällen sammanfattades av Söderbergsällskapets förre ordförande Nils O. Sjöstrand.


Text toning: 
Svart

Tal av Kerstin Ekman »


Tal av Per Wästberg »


Tal av Jesper Högström »