Några frågor till Nobelkommitténs ordförande

Inför tillkännagivandet av årets Nobelpris i litteratur, 10 oktober kl. 13

 

Hej Anders Olsson!

Hejsan.

Du är ju ordförande i Nobelkommittén. Så berätta, vad händer den 10 oktober?

Som vanligt har vi sammankomst i Svenska Akademien 11.30 för att rösta om 2018 och 2019 års Nobelpristagare i litteratur. Det är sammankomstens viktigaste ärende, förstås, och mötet brukar vara relativt kort. När beslutet är fattat tar vi en paus fram till tillkännagivandet 13.00, som kommer att bli lite annorlunda än vanligt. Vi förstår att det finns ett stort intresse att möta också företrädare för den nya utvidgade kommittén. Efter ständige sekreterarens tillkännagivande kommer vi därför ha en presskonferens, där jag, Per Wästberg och tre medlemmar i den externa delen av kommittén svarar på frågor om prisen.

Hur ser arbetsprocessen för att utse pristagare i litteratur ut?

Vi börjar vårt arbete i februari när alla nomineringar från hela världen har kommit in till Svenska Akademien. När så är motiverat gör vi också egna tilläggsmotiveringar. Under våren sätter vi igång med en intensiv process av läsning och samtal, där vi tillsammans i kommittén arbetar fram en lista på cirka 20 namn med de i vårt tycke viktigaste namnen. Denna lista, som presenteras för den övriga Akademien, ligger i sin tur till grund för den slutliga kortlistan på i regel fem namn som läggs fast före sommaruppehållet. I år utökade vi den korta listan till åtta beroende på att vi delar ut två pris i år och på att vi ska ha större valmöjligheter. Denna kortlista ska alla i Akademien läsa in sig på under sommaren. I år har arbetet i kommittén varit annorlunda än tidigare år, eftersom kommitténs makt över beslutet har stärkts. Det är fortfarande Akademiens ledamöter som väljer pristagare, men det är kommittén som föreslår de två pristagarna och som formulerar ett gemensamt utlåtande med en utförlig motivering.

Vad är det roligaste respektive det svåraste med att utse pris i litteratur?

Det roligaste är att läsa så mycket fantastisk litteratur tillsammans med andra goda läsare. Det är naturligtvis alltid svårt att bestämma vad som är mest värt att belöna med ett så stort pris. Men när beslutet är taget brukar det svåraste också förvandlas till en fest och något oförglömligt.

Ni utser två pristagare i år, ett pris för år 2018 och ett för 2019. Påverkar det årets ceremoni?

Nej, inte mycket. Men detaljerna kring ceremonin är inte klara ännu.

Vilka ingår i Nobelkommittén?

Mikaela Blomqvist, Rebecka Kärde, Kristoffer Leandoer, Kristina Lugn, Anders Olsson, Henrik Petersen, Gun-Britt Sundström, Jesper Svenbro och Per Wästberg.

Vad händer i december förutom själva Nobelprisutdelningen den 10 december?

Vi måste först givetvis avvakta pristagarnas besked om de kan komma till Stockholm. Men vi räknar med att de håller en sedvanlig Nobelföreläsning i Börshuset några dagar före ceremonin. Hur planeringen av Nobelveckan i övrigt ser ut beror i hög grad på pristagarnas egna önskemål.