Ingvar Andersson: Franz Berwald

Franz Berwald (1796–1868) är det svenska 1800-talets främste tonsättare. Mest berömd har han blivit för sina symfonier och sin kammarmusik, som även internationellt har rönt stor uppskattning. Hans mångåriga strävan att göra sig ett namn som operakompositör blev däremot inte lika framgångsrik. Ingvar Andersson var historiker men också framstående amatörmusiker. Denna minnesteckning, som utgavs första gången i samband med 100-årsminnet av tonsättarens död, är resultatet av författarens livslånga intresse för Berwald och många års ingående studier och forskningar rörande dennes liv och verk.

Inledning av Peter Englund.

2017. 302 s., mjukband. ISBN 978-91-7353-880-0.