Karl Ragnar Gierow: 1914–1918 in memoriam

Karl Ragnar Gierow (1904–82) var författare, översättare och teaterman. Från 1961 var han ledamot av Svenska Akademien, 1964–77 dess ständige sekreterare. I augusti 1934, tjugo år efter första världskrigets utbrott, komponerade han ett hörspel for Radioteatern. Det bestod av egenskrivna dikter, kronologiskt ordnade citat samt faktauppgifter och ögonvittnesskildringar. Vid tjugoårsminnet av krigets slut fyra år senare skrev Gierow en pendang enligt samma princip, nu om 1918. Även den framfördes i radion. Hörspelen, som utkom i bokform 1939, ligger till grund for denna utgåva.

Inledning av Peter Englund.

2018. 166 s., mjukband. ISBN 978-91-7353-989-0