Konferens: Thought and Truth under Pressure

Svenska Akademien bjuder in till en konferens om dagens hot mot yttrandefrihet och demokrati. 

Demokratin är på tillbakagång världen över. Sedan 2019 lever en majoritet av världens befolkning i auktoritärt styrda samhällen där yttrandefriheten är inskränkt eller obefintlig. Författare, forskare och journalister censureras och fängslas i syfte att undanhålla sanningen och tysta kritiska röster.

I andra länder som till nyligen var fullt utvecklade demokratier ägnar sig folkvalda politiker åt en gradvis nedmontering av medborgerliga rättigheter och demokratiska fundament som fri press och oberoende domstolsväsen.  Alltmer sofistikerad informationsteknologi missbrukas systematiskt, förgiftar medborgarnas tankevärld med lögner och konspirationsteorier i syfte att skapa söndring och underminera tilliten till demokratins institutioner.

Även i ännu fungerande demokratier verkar journalister och politiker i ett allt farligare klimat och utsätts för både hat och hot om våld. Det offentliga samtalet hämmas av självcensur. Många tvekar att yttra sig i politiskt laddade frågor av rädsla för hätska virala motreaktioner. Internets potential som kunskapskälla undergrävs av desinformation och demokratins pluralism får ge vika för en högröstad och arg minoritet.

Svenska Akademiens konferens för samman författare, tänkare och forskare från olika delar av världen, som alla brottas med de utmaningar som hoten mot det fria ordet för med sig.

Talare: Timothy Snyder, Yirgalem Fisseha Mebrahtu, Sofi Oksanen, Loretta Ross, Peter Pomerantsev och Arundhati Roy.

Moderatorer:  Ingrid Carlberg och Åsa Wikforss.

Anmälan sker via länk på denna sida från och med 26 februari.
 

Program

Thought and Truth under Pressure
den 22 mars 2023 kl. 9.30-17.00. 

En konferens om dagens hot mot yttrandefrihet och demokrati.
Plats: Svenska Akademien, Börssalen, Gamla stan, Stockholm
Språk: Engelska
Föredragens titlar meddelas senare

09.30- 09.50  Inledning av Mats Malm, ständig sekreterare, Ingrid Carlberg och Åsa Wikforss, moderatorer

09.50- 10.30  Timothy Snyder

10.30- 11.00  Kaffepaus

11.00 -11.40  Yirgalem Fisseha Mebrahtu

11.45-12.25   Sofi Oksanen

12.30-14.00   Lunch

14.00-14.40   Cathrine Thorleifsson

14.45-15.25   Peter Pomerantsev

15.30-16.00   Kaffepaus 

16.00-16.40   Arundhati Roy

16.40-17.00   Summering av dagen

Vi förbehåller oss rätten att ändra i programmet.
Vid frågor: program@svenskaakademien.se