Korrespondens mellan Samuel Beckett och Svenska Akademien

Direkt efter prisbeslutet i Akademien den 23 oktober sänder ständige sekreteraren Karl Ragnar Gierow på uppdrag av Akademien ett telegram till pristagaren adresserat till hans förlag, Éditions de Minuit i Paris. Då Beckett själv befinner sig i Tunisien sker de första kontakterna med hans förläggare och vän, Jérôme Lindon, och med ambassaderna i Paris och i Alger. Lindon riktar ett tack till Akademien för den uppskattning som visats hans författare. Han framför också att Beckett vägrar uttala sig offentligt, möta pressen eller uppge var han befinner sig. Han skriver att Beckett antagligen kommer acceptera priset men osannolikt reser till Stockholm i december. Utöver telegrammet sänder Gierow dagen efter, den 24 oktober, även ett mer personligt brev. I brevet som kan läsas i sin helhet nedan framkommer att årets val av pristagare skänkt Gierow även viss personlig glädje, med hänvisning till hans tid som Dramatenchef, då han introducerat Beckett på nationalscenen:

"In my dark past I happend to be for several years the managing director at the National theatre here and having then introduced you on that stage naturarly is one of the memories from the period, which make me happy to look back at. I can't deny, that it also gives a touch of extra personal pleasure to this year's prize".

 

 

Beckett accepterar priset men kommer inte till Stockholm. När han slutligen nås av telegram och brev från Akademien och svarar, är uttrycket ödmjukt och tacksamt. Han ber om ursäkt för sitt sena svar, beklagar att han inte kommer närvara i Stockholm på Nobeldagen och att han är inkapabel att hålla en Nobelföreläsning. Beckett ger uttryck för att vara  hedrad av utmärkelsen och hoppas på att en dag få möjlighet att träffa Karl Ragnar Gierow i Paris.

Det blir Jérôme Lindon som representerar Samuel Beckett i Stockholm i december, och som tar emot priset på Nobeldagen.