Kristina: Maximer

Drottning Kristinas tronavsägelse gav henne möjlighet att
lämna det kulturfattiga Sverige och vistas i de länder där
konsterna stod högst i dåtidens Europa. Inspirerad av sina
upplevelser i den miljön kom hon att utveckla ett författarskap
som lever i kraft av hennes genomträngande intelligens och
välde över språket. Det gäller inte minst de cirka 1 500 maximer
som nedtecknades under hennes år i Rom. Samtliga maximer
presenteras här översatta från franska till svenska. Kristina är
genom dem en av det korta formatets största mästare i vår
litteratur.

Översättning, inledning, kommentarer och ordförklaringar
av Horace Engdahl.
2019. 316 s., hårdband. isbn 978-91-7811-025-4.
finns även i pocketversion: 2020. 316 s. isbn 978-91-2717-020-9.