Kristinas Maximer

Drottning Kristinas tronavsägelse gav henne möjlighet att lämna det kulturfattiga Sverige och vistas i de länder där konsterna stod högst i dåtidens Europa. Inspirerad av sina upplevelser i den miljön kom hon att utveckla ett författarskap som lever i kraft av hennes genomträngande intelligens och välde över språket. Det gäller inte minst de cirka 1500 maximer som nedtecknades under hennes år i Rom. Kristina är genom dem en av det korta formatets största mästare i vår litteratur.

Onsdagen 23 oktober 2019 hölls, inom ramen för programserien "Kvällar på Svenska Akademien", en kväll tillägnad Drottning Kristina och hennes Maximer. Akademiledamoten Horace Engdahl föreläste, varvat med uppläsningar av skådespelerskan Irene Lindh. Därefter följde ett anförande av idéhistorikern Kristiina Savin. Det bjöds också på 1600-talsmusik. Stockholmsensemblen Christina Consort framförde La forza delle Stelle, serenad av Alessandro Stradella med text reviderad av Drottning Kristina. Dirigent var Mats Liljefors, sopraner Amanda Liljefors och Jessica Elevant, alt Eva Maria Riedl-Buschan, tenor Mattias Gunnari och bas Johan Schinkler. Musiker var Johannes Jacobsson och Jeanette Eriksson (violin), Joel Sundin (viola), Daniel Holst (cello), Sara Buschkühl (bas) samt Peter Lönnerberg (cembalo).