Kvällar på Svenska Akademien: Abdulrazak Gurnah

Nobelpristagaren i litteratur 2021, Abdulrazak Gurnah, bjöds in till Svenska Akademien den 26:e april 2022 för att samtala om sitt författarskap tillsammans med Nobelkommitténs Ellen Mattson och Per Wästberg. Det blev ett livligt och engagerat samtal om exil, kolonialism och skrivande. Evenemanget filmades och går att ta del av nedan.
 

 

Abdulrazak Gurnah är född 1948 och uppvuxen på ön Zanzibar i Indiska oceanen men kom redan i slutet av 1960-talet som flykting till England. Han har publicerat tio romaner samt ett antal noveller och tilldelades Nobelpriset med motiveringen för att kompromisslöst och med stor medkänsla ha genomlyst kolonialismens verkningar och flyktingens öde i klyftan mellan kulturer och kontinenter. Vid sidan av sitt författarskap har han varit verksam som professor i litteratur vid University of Kent i Canterbury, med fokus främst på postkoloniala författarskap som Wole Soyinka, Ngũgĩ wa Thiong'o och Salman Rushdie.

 

----

Mer information om Nobelpriset i litteratur »