Mats Malm är ständig sekreterare från den 1 juni 2019

 

Berätta kort om din bakgrund.

Jag är professor i litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet och har främst arbetat med frågor om hur man i olika tider har återanvänt och utnyttjat kulturarvet, inte minst arvet från antiken. Under senare år har jag drivit Litteraturbanken.se, en digital resurs med ambitionen att göra det svenska litterära kulturarvet fritt tillgängligt. I linje med det har jag ägnat mig åt att förbereda för nya forskningsperspektiv, det som brukar kallas digital humaniora.

Vad blir din primära uppgift som ständig sekreterare?

Under det senaste året har Akademien arbetat intensivt med att förnya sina former. Utvecklingsarbetet fortsätter, och nu är jag ansvarig för att det blir så bra som någonsin möjligt. Det är ett stort förtroende som jag är hedrad att få.

Vad ser du fram emot att göra för Svenska Akademien?

Akademien är inne i en väldigt konstruktiv fas, där arbetsformerna utvecklas och organisationens olika delar knyts samman. Den dynamiska utvecklingen kommer att stärkas markant när de nya ledamöterna kommer in med sina perspektiv och kunskaper. Förutsättningarna för att Akademien skall kunna utföra sina uppdrag i arbetsro och tillit är mycket goda: jag gläder mig åt det arbetet.

– Det övergripande uppdraget sedan 1786 är ju att verka för det svenska språket och litteraturen. Med Nobels testamente blev världens litteratur Akademiens andra uppdrag. Nobelpriset kan ses som den största hyllningen till litteraturen över nationsgränserna.

Finns det någon fråga du är särskilt engagerad i?

Arbetet för språket, litteraturen och kulturen måste drivas på många områden samtidigt. Men jag är särskilt angelägen om att alla skall ha största möjliga tillgång till det litterära kulturarvet, lätt tillgängligt. Det handlar alltså mycket om digitala lösningar.

Vad gjorde att du tackade ja till att bli ständig sekreterare?

Svenska Akademien står för en långsiktig omsorg om kulturen som är helt nödvändig. Akademien är mest känd för Nobelpriset, men den gör varje år ett intensivt och kostbart arbete för svenska språket och litteraturen. Det är en unik insats för kultur och forskning som jag är glad att vara del av.

Är det ett heltidsarbete att vara ständig sekreterare?

Minst. Men en hel del kan skötas på distans. Jag kommer att bo kvar i Göteborg, men vara i Stockholm större delen av veckan.