Några frågor till Jørgen Sneis, som driver ett flerårigt forskningsprojekt kring Nobelpriset i litteratur

Doktor Jørgen Sneis från universitetet i München gästar just nu Akademien för att fördjupa sig i handlingar ur Nobelarkivet. Han är, tillsammans med professor Carlos Spoerhause, projektledare för forskningsprojektet „Nullmeridian der Literatur“? Der Literaturnobelpreis als globaler Vergleichsmaßstab („Litteraturens nollmeridian“? Det litterära Nobelpriset som global måttstock) vid det tvärvetenskapliga forskningscentret Praktiken des Vergleichens (SFB 1288). Vi tittar till honom där han sitter försjunken i Nobelbibliotekets läsesal.

Hej Jørgen, kul att ha dig här. Vad handlar ert forskningsprojekt om?

Det tar sin utgång i det litterära Nobelpriset som ett slags tvingande referenspunkt kring vilket ett globalt litterärt fält har format sig. Nobelpriset är i sig en indikator på att begreppet världslitteratur är relevant och verkligt. Vi intresserar oss alltså för hur det här har gått till i praktiken ur ett litteratursociologiskt perspektiv. Det är i sammanhanget intressant varför just Nobelpriset fick denna oerhörda status, till exempel hur det kan hänga samman med tidsandan i slutet på 1800-talet då bland annat den moderna varianten av de olympiska spelen tog form. Ja, alltså hur tiden var mogen för internationella tävlingar i vetenskap och litteratur.

Du ser alltså en parallell med den framväxande elitidrotten?

Ja, absolut. Det blir tydligt redan när man studerar de tidiga Nobelkommittéernas tabeller över de nominerades hemländer och antal förslagsställare och än tydligare i de statistiktabeller som publiceras i den internationella pressen. De senare påminner starkt om samtida resultattabeller i idrottssammanhang.

Okej, spännande. Vad är det för arkivmaterial du tittar på just nu?

Just nu tar jag del av handlingar kring Heinrich Bölls Nobelpris 1972. Jag väntade medvetet till efter årsskiftet för att komma hit så att den femtioåriga sekretessgränsen skulle hinna passeras. Men jag passar också på att läsa in mig på en hel del annat, bland annat priset till Karl Gjellerup 1917.

Och när ska projektet gå i hamn?

I december 2024 är det tänkt.

Blir det fest då?

Ja, varför inte? En fest i december skulle väl kännas passande.