Ny studie av Akademiens stadgar

En studie av Akademiens stadgars texthistoriska förebilder

Av Bo Svensén

Att Svenska Akademien har Franska akademien som förebild är ett känt faktum, liksom att dess stadgar till stor del bygger på Franska akademiens statuter.  Men på vad sätt och i vilken utsträckning Svenska Akademiens stadgar av år 1786 har utnyttjat den franska förlagan har varit mer eller mindre okänt. I första hälften av denna bok görs därför en systematisk kartläggning av likheter och skillnader mellan de två stadgedokumenten.

Denna jämförelse gäller dock enbart två slutversioner och säger ingenting om hur Svenska Akademiens stadgar kom till. Därför görs i bokens andra hälft för första gången ett försök att skildra den process som med utgångspunkt i de franska statuterna via olika textversioner ledde fram till den svenska stadgetextens slutliga lydelse.

Men stadgarnas texthistoria tar inte slut i och med 1786 års definitiva version. För fullständighetens skull avslutas därför boken med en skildring av stadgetextens fortsatta historia fram till våra dagar.

2023. 160 s., Häftad. ISBN 978-91-1-312783-5.