Om språkfrågor

Har du en språkfråga ber vi dig kontakta Språkrådet eller göra en sökning i deras Frågelåda. För frågor om termer eller begrepp kan du vända dig till Terminologicentrum, TNC.

Vi råder dig även att ladda ner SAOL 14 kostnadsfritt från AppStore och Google Play. Där erbjuder vi också till en låg kostnad Svensk Ordbok som app. Du är också välkommen till vår historiska ordbok SAOB (Svenska Akademiens Ordbok) som numera finns i en digital version, www.saob.se.

Har du en fråga om orden i våra ordböcker kan du ställa den via detta kontaktformulär: http://svenska.gu.se/forskning/li/projekt/saol/nyordsforslag

Nya ord kan föreslås och registreras på sajten Folkmun.

Språkrådet och Frågelådan: http://www.sprakochfolkminnen.se/sprak/sprakradgivning.html

Terminologicentrum: http://www.tnc.se

Folkmun: https://folkmun.se