Arkiv över pressmeddelanden

Svenska Akademiens nordiska pris

Pressmeddelande20 mar 2006

Svenska Akademien har beslutat tilldela Pia Tafdrup sitt nordiska pris för år 2006.

Ida Bäckmans stipendium

Pressmeddelande16 mar 2006

Svenska Akademien har beslutat tilldela Mikael van Reis Ida Bäckmans stipendium för år 2006.

Stipendium ur Karin och Karl Ragnar Gierows donationsfond

Pressmeddelande9 mar 2006

Svenska Akademien har tilldelat Krzysztof Bak Stipendium ur Karin och Karl Ragnar Gierows donationsfond på 40 000 kronor.

Schückska priset

Pressmeddelande9 mar 2006

Svenska Akademien har beslutat tilldela Roland Lysell Schückska priset på 80 000 kronor.

Axel Hirschs pris

Pressmeddelande3 mar 2006

Svenska Akademien har beslutat tilldela Lars-Olof Larsson och Charlotta Wolff Axel Hirschs pris för år 2006 med 100 000 kronor var.

Birger Schöldströms pris

Pressmeddelande3 mar 2006

Svenska Akademien har beslutat tilldela Torkel Stålmarck Birger Schöldströms pris för år 2006.

Ilona Kohrtz’ stipendium

Pressmeddelande24 feb 2006

Svenska Akademien har beslutat tilldela Stefan Casta Ilona Kohrtz’ stipendium 2006–2007.