Arkiv över pressmeddelanden

Stipendium ur Karin och Karl Ragnar Gierows donationsfond

Pressmeddelande12 mar 2010

Svenska Akademien har tilldelat Anders Pettersson Stipendium ur Karin och Karl Ragnar Gierows donationsfond 2010 på 40 000 kronor.

Anslag för forskning i modern svenska

Pressmeddelande9 mar 2010

Svenska Akademien utlyser ett anslag på 120 000 kronor ur Fonden för forskning i modern svenska och för svensk språkvård.

Ansökan kan gälla exempelvis något av följande områden:

Axel Hirschs pris

Pressmeddelande5 mar 2010

Svenska Akademien har beslutat tilldela Ingemar Nilsson och Peter Handberg Axel Hirschs pris för år 2010 med 120 000 kronor var.

Birger Schöldströms pris

Pressmeddelande5 mar 2010

Svenska Akademien har beslutat tilldela Jonas (J) Magnusson och Cecilia Grönberg Birger Schöldströms pris för år 2010.

Ilona Kohrtz’ stipendium

Pressmeddelande24 feb 2010

Svenska Akademien har beslutat tilldela Åsa Ericsdotter Ilona Kohrtz’ stipendium 2010–2011.

Extra pris

Pressmeddelande12 feb 2010

Svenska Akademien har beslutat tilldela Göran Palm ett extra pris på 100 000 kronor ur Akademiens egna medel.