Arkiv över pressmeddelanden

Akademiforskare i humaniora

Pressmeddelande15 mar 2011

Svenska Akademien och Kungl. Vitterhetsakademien ledigförklarar härmed, med medel från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, fem anställningar för disputerade forskare inom det humanistiska området med följande inriktning:

Extra pris

Pressmeddelande9 mar 2011

Svenska Akademien har beslutat tilldela Erik Andersson ett extra pris på 50 000 kronor ur Akademiens egna medel.

Stipendium ur Karin och Karl Ragnar Gierows donationsfond

Pressmeddelande9 mar 2011

Svenska Akademien har tilldelat Carin Franzén Stipendium ur Karin och Karl Ragnar Gierows donationsfond 2011 på 40 000 kronor.

Schückska priset

Pressmeddelande9 mar 2011

Svenska Akademien har beslutat tilldela Boel Westin Schückska priset 2011 på 100 000 kronor.

Axel Hirschs pris

Pressmeddelande4 mar 2011

Svenska Akademien har beslutat tilldela Henrik Berggren och Per Rydén Axel Hirschs pris för år 2011 med 120 000 kronor var.

Anslag för forskning i modern svenska

Pressmeddelande2 feb 2011

Svenska Akademien utlyser ett anslag på 120 000 kronor för år 2011 ur Fonden för forskning i modern svenska och för svensk språkvård.

Ansökan kan gälla exempelvis något av följande områden: