Arkiv över pressmeddelanden

Axel Hirschs pris

Pressmeddelande29 feb 2012

Svenska Akademien har beslutat tilldela Åke Holmquist och Ann Katrin Pihl Atmer Axel Hirschs pris för år 2012 med 120 000 kronor var.

Birger Schöldströms pris

Pressmeddelande29 feb 2012

Svenska Akademien har beslutat tilldela Carl-Göran Heidegren Birger Schöldströms pris för år 2012.

Ilona Kohrtz’ stipendium

Pressmeddelande22 feb 2012

Svenska Akademien har beslutat tilldela Anne Swärd Ilona Kohrtz’ stipendium 2012–2013.

Extra pris

Pressmeddelande15 feb 2012

Svenska Akademien har beslutat tilldela Niklas Schiöler ett extra pris på 100 000 kronor ur Akademiens egna medel.

Extra pris

Pressmeddelande1 feb 2012

Svenska Akademien har beslutat tilldela Salim Barakat ett extra pris på 100 000 kronor ur Akademiens egna medel.

Anslag för forskning i modern svenska

Pressmeddelande31 jan 2012

Svenska Akademien utlyser ett anslag på 120 000 kronor för år 2012 ur Fonden för
forskning i modern svenska och för svensk språkvård.

Ansökan kan gälla exempelvis något av följande områden: