Arkiv över pressmeddelanden

Svenska Akademiens essäpris

Pressmeddelande29 maj 2013

Svenska Akademien har beslutat tilldela Gunnar D. Hansson Svenska Akademiens essäpris för år 2013.

Svenska Akademiens svensklärarpris 2013

Pressmeddelande29 maj 2013

Svenska Akademien har utsett Theres Brännmark, Marie Trapp och Björn Westerström till mottagare av Svenska Akademiens svensklärarpris 2013.

Doblougska priset

Pressmeddelande28 maj 2013

Svenska Akademien har delat ut Doblougska priset för år 2013.

Svenska Akademiens stipendium till postdoktorala språkforskare

Pressmeddelande23 maj 2013

Svenska Akademien har beslutat tilldela Ann Blückert och Rudolf Rydstedt Akademiens stipendium till postdoktorala språkforskare för år 2013.

Eric och Ingrid Lilliehööks stipendium

Pressmeddelande23 maj 2013

Svenska Akademien har beslutat tilldela Janina Orlov Eric och Ingrid Lilliehööks stipendium för 2013.

Svenska Akademiens bibliotekariepris

Pressmeddelande23 maj 2013

Svenska Akademien har beslutat tilldela Sara Hagström Andersson sitt bibliotekariepris för 2013.

Några ändringar i almanackans namnlängd fr.o.m. 2015

Pressmeddelande16 maj 2013

Namnlängden av år 2001 förvaltas av Namnlängdskommittén, som består av professor Sture Allén, Svenska Akademien, docent Eva Brylla, Institutet för språk och folkminnen, professor Östen Dahl, Vetenskapsakademien, och professor Lennart Elmevik, Vitt

Gun och Olof Engqvists stipendium

Pressmeddelande13 maj 2013

Svenska Akademien har beslutat tilldela Torbjörn Elensky Gun och Olof Engqvists stipendium för år 2013.

Signe Ekblad-Eldhs pris

Pressmeddelande13 maj 2013

Svenska Akademien har beslutat tilldela Kristian Lundberg Signe Ekblad-Eldhs pris för år 2013.

Anna Sjöstedts resestipendium

Pressmeddelande7 maj 2013

Svenska Akademien har beslutat tilldela Fabian Kastner Anna Sjöstedts resestipendium 2013.