Arkiv över pressmeddelanden

Margit Påhlsons pris

Pressmeddelande26 mar 2015

Svenska Akademien har beslutat tilldela Kenneth Hyltenstam Margit Påhlsons pris 2015 på 180 000 kronor.

Extra pris

Pressmeddelande26 mar 2015

Svenska Akademien har beslutat tilldela Ulla-Britt Kotsinas ett extra pris på 100 000 kronor ur Akademiens egna medel.

Svenska Akademiens språkvårdspris

Pressmeddelande26 mar 2015

Claes Garlén har tilldelats Svenska Akademiens pris för framstående förtjänster inom svensk språkforskning och språkvård på 80 000 kronor.

Svenska Akademiens nordiska pris

Pressmeddelande20 mar 2015

Svenska Akademien har beslutat tilldela Thomas Bredsdorff sitt nordiska pris för 2015.

Svenska Akademiens gustavianska stipendium

Pressmeddelande19 mar 2015

Svenska Akademien har beslutat tilldela Carolina Brown sitt gustavianska stipendium för år 2015.

Extra pris

Pressmeddelande19 mar 2015

Svenska Akademien har beslutat tilldela Gunnar D. Hansson och Kristinn Jóhannesson var sitt extra pris på 100 000 kronor ur Akademiens egna medel.

Zibetska priset

Pressmeddelande19 mar 2015

Svenska Akademien har beslutat tilldela Hans Helander Zibetska priset för år 2015.

Stipendium ur Karin och Karl Ragnar Gierows donationsfond

Pressmeddelande12 mar 2015

Svenska Akademien har tilldelat Magnus Bergh Stipendium ur Karin och Karl Ragnar Gierows donationsfond 2015 med 40 000 kronor.

Schückska priset

Pressmeddelande12 mar 2015

Svenska Akademien har beslutat tilldela Paula Henrikson Schückska priset 2015 på 100 000 kronor.

Extra pris

Pressmeddelande5 mar 2015

Svenska Akademien har beslutat tilldela Olle Svenning ett extra pris på 100 000 kronor ur Akademiens egna medel.