Arkiv över pressmeddelanden

Svenska Akademiens Finlandspris

Pressmeddelande20 dec 2017

Svenska Akademiens Finlandspris för år 2017 har tilldelats Paavo Lipponen. Priset, som instiftades 1966, utdelas som belöning för betydelsefulla insatser inom Finlands svenskspråkiga kulturliv.

Stipendium ur Gerard Bonniers donationsfond

Pressmeddelande20 dec 2017

Svenska Akademien har tilldelat Johanna Holmström och Malte Persson Stipendium ur Gerard Bonniers donationsfond för år 2017. Stipendiet, som instiftades 1992, skall tilldelas unga, lovande författare.

Stipendium ur Lena Vendelfelts minnesfond

Pressmeddelande20 dec 2017

Svenska Akademien har beslutat tilldela Jonas Brun Stipendium ur Lena Vendelfelts minnesfond för 2017.

Svenska Akademiens pris för introduktion av svensk kultur utomlands

Pressmeddelande20 dec 2017

Svenska Akademien har beslutat tilldela Juta-Tiia Mägi och Anna Savitskaja 2017 års pris för introduktion av svensk kultur utomlands.

Belöningar ur Akademiens egna medel

Pressmeddelande20 dec 2017

Svenska Akademien har ur egna medel delat ut fem belöningar på 60 000 kronor vardera till Evin Ahmad, Karin Berglund, Gunnar Harding, Oscar Hemer och Lasse Söderberg

Stipendier ur Stina och Erik Lundbergs stiftelse

Pressmeddelande18 dec 2017

Svenska Akademien har under hösten 2017 tilldelat följande personer stipendier ur Stina och Erik Lundbergs stiftelse:

Kallebergerstipendiet

Pressmeddelande18 dec 2017

Svenska Akademien har beslutat tilldela Jila Mossaed Kallebergerstipendiet för år 2017.

Stipendium till Harry Martinsons minne

Pressmeddelande6 dec 2017

Svenska Akademien har beslutat tilldela Gunlög Josefsson Stipendium till Harry Martinsons minne för år 2017. Stipendiet utgår ur stiftelsen Karin och Arthur Elgstrands donationsfond, överlämnad till Akademien 1988.

Lydia och Herman Erikssons stipendium

Pressmeddelande5 dec 2017

Svenska Akademien har tilldelat Anna Hallberg Lydia och Herman Erikssons stipendium för år 2017. Stipendiet, som utgår vartannat år ur en 1976 donerad fond, skall tilldelas en ”ung lovande lyriker eller författare”.

Pressmeddelande från Svenska Akademien

Pressmeddelande23 nov 2017

Vid sitt sammanträde i kväll har Svenska Akademien enhälligt fattat beslutet att med omedelbar verkan avbryta all kontakt och all vidare finansiering av all verksamhet som drivs av den person som i medierna går under beteckningen Kulturprofilen.